X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ای مهر تو در دلها وی مُهر تو بر لبها

دوشنبه 5 مهر‌ماه سال 1389

 

ای مهر تو در دلها وی مهر تو بر لبها 

وی شور تو در سرها وی سر تو در جانها

 

 فرا رسیدن ماه مهر و اعتدال پاییزی بر همه مهرورزان، دانش پژوهان و فرهنگ دوستان مبارک

 

وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها           

بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها

 

گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل           

با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها

 

ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها 

وی شور تو در سرها وی سر تو در جان‌ها

 

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم             

بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها

 

تا خار غم عشقت آویخته در دامن               

کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها

 

آن را که چنین دردی از پای دراندازد           

باید که فروشوید دست از همه درمان‌ها

 

گر در طلب اش رنجی ما را برسد شاید            

چون عشق حرم باشد سهلست بیابان‌ها

 

هر تیر که در کیشست گر بر دل ریش آید       

ما نیز یکی باشیم از جمله قربان‌ها

 

هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو            

باید که سپر باشد پیش همه پیکان‌ها

 

گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش        

می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها