X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در ستایش هدفمندی و برنامه ریزی

چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1389

 

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل 

اگر مراد نیابم به قدر وســع بکوشـــم 

 

 

سطح خردمندی اشخاص یا ملتها را باید در توان برنامه ریزی و اجرای برنامه ها  

و دستیابی به هدفهاشان سنجید 

کدام شخص یا ملت بی هدف و بی برنامه ادعای توانایی و هوشمندی دارد؟ 

کشتی بدون برنامه و قطب نما شبحی سرگردان در اقیانوسها است 

نه مبدأ و مقصدی دارد و نه سرانجام مشخصی

 

آینده از آن اشخاص یا ملتهایی است که برای آن برنامه و هدف دارند 

هر که آرمان و هدفی دارد برای دستیابی به آرمان و هدف اش برنامه دارد 

یک عمر کوتاه با هدف و برنامه بسی پربارتر از عمر صدساله بی هدف و بی برنامه است 

خیر و برکت به کسانی روی می کند که برنامه و حرکتی دارند و توکل شان بر خدا است 

کشاورزی که بذرها را بموقع بکارد می تواند انتظار باران و برداشت بموقع داشته باشد 

صنعتگر و بازرگانی که بموقع سرمایه گذاری و سفارش داشته باشد، انتظار نتیجه گیری دارد  

خانواده ها یا کشورهایی که برای تربیت فرزندان شان برنامه و سرمایه گذاری آموزشی دارند 

می توانند به آماده سازی نسل آینده فرهیخته و مسئول و مفید و کارآمد دل ببندند

اشخاص یا ملتهایی که پیشرفت و توفیق بیشتری دارند برنامه های بهتر و اجرای بهتری دارند 

اشخاص یا ملتهایی که پیشرفت و توفیق چندانی ندارند بی هدف و بی برنامه اند

 

برنامه روش و زمانبندی رسیدن به هدفها است  

آینده نگری و قید زمان (وقت شناسی) در ذات برنامه ها است  

 

خلاصه برنامه ریزی یعنی تهیه فهرست کارهای مهم بر اساس ضریب اهمیت کارها و حرکت در جهت انجام آنها، یعنی:

تهیه فهرست خواسته ها و کارهای مهم و مورد نظر 

مرتب کردن فهرست بر اساس اهمیت (اولویت) خواسته ها (الاهم فی الاهم)

مشخص کردن روش دستیابی به خواسته ها با زمانبندی هر مرحله از کارها

همه تواناییها و برتریها در برنامه ریزی و توان اجرایی خلاصه میشوند

هوشمندی و خردمندی و تدبیر و دانایی و دوراندیشی و عملگرایی ...  

با برنامه ریزی و اجرای درست و به موقع برنامه ها است که می توان کارهای بزرگ کرد، 

از رقبا پیشی گرفت، از بطالت و جهالت به سوی مفید بودن و دانایی گام برداشت،

رونق و آبادانی را جانشین درماندگی و بیچارگی کرد ... و آرزوها و راهبردها را عملی نمود.

 

رمز و راز پیوستگی و انباشتگی دانش و تجربه و سرمایه 

ترسیم و تصور دقیق تر آینده (5 سال یا 10 سال بعد) به آرمانخواهی و برنامه ریزی بستگی دارد.

اشخاص یا کشورهای موفق باید حواس شان نسبت به رقبا جمع باشد و موقعیت جهانی خود را با توجه به استانداردهای جهانی بسنجند، نه صرفاً با معیارهای محلی و منطقه ای.

تا صد سال پیش یا حتی بیست سال پیش بسیاری از اختراعات امروزی وجود نداشتند 

تصور پرواز در آسمان آرزویی بیش نبود. اما امروزه صدها هواپیما با صدها سرنشین در هرکدام پروازهای عادی بین قاره ای دارند. تحولات کامپیوتری و علم ارتباطات در 20 سال گذشته فراتر از تصور است. جهانی سازی ارتباطات میزان دسترسی به اطلاعات را برای روستائیان آفریقا بسیار افزایش داده و فاصله آنها را با شهروندان اروپا و آمریکا از این لحاظ بسیار کمتر کرده است. شرایط امروز کشورهایی مانند هند، چین، برزیل، ترکیه و کره جنوبی ... نسبت به 20 سال پیش کاملاً عوض شده است. هر روز تعداد میلیاردرهای چینی و هندی بیشتر میشود. 

 

ضرورت اولویت بندی و انتخابهای بهینه با توجه به محدودیت زمان و منابع  

هر فرصتی عمر محدودی دارد. قید زمان و سررسیدها همواره و در همه دوره های زندگی بالای سر آدمها است. از مسافرتهای دو سه روزه یا یک هفته ای گرفته تا دوره قراردادها و سررسیدهای پرداختها و استخدامها، تا دوره جوانی و تحصیل و اشتغال و بازنشستگی و پیری و سرانجام عمر گرامی و کل فرصت زیستن در جهان خاکیان ... منابع نیز کم و بیش در همه دورانها برای همه اشخاص و در سرتاسر سیاره خاکیان محدود بوده و هستند. برای دارا و ندار و کم درآمد و ثروتمند ... به همین لحاظ بهره وری و کارایی اهمیت دارند، یعنی تولید بیشترین و ارزنده ترین محصولات (یا نتایج) با استفاده از کمترین منابع و در کمترین زمان ... یعنی سرعت بالا (تولید مقدار بیشتر در واحد زمان)، کمیت بالا، کیفیت بالا (با توجه به معیارهای بازارها)، و البته هزینه پایین. تنها با این دیدگاه است که می توان حاصل عمر اشخاص یا نتایج کشورها را بیشینه کرد. 

البته در همه حال مجموعه ارزشهای مشترک جامعه و باورهای شخصی و اجتماعی به همه تلاشها و برنامه ها جهت و روح می بخشد ... 

 

اهمیت اجرای بموقع برنامه ها و پیگیری تا رسیدن به نتایج مورد نظر  

مرحله برنامه ریزی صرفاً بخشی از فرایند دستیابی به هدفها است. ارزش و اهمیت برنامه ها در این است که برای دستیابی به هدفها به ما کمک کنند و روش کار و نقشه راه پیش روی مان بگذارند. اگر بهترین برنامه ها را هم تنظیم کنیم (مثلاً برنامه های پنج ساله و ده ساله برای یک شرکت یا یک کشور یا یک قاره) بدون اجرای درست و دستیابی بموقع به نتایج مورد نظر فایده چندانی ندارند. اگر دهها برنامه چشم انداز هم داشته باشیم و آنها را درست اجرا نکنیم صرفاً برای بایگانی در قفسه ها خوب اند ...

 

 

[ناتمام]