X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فرهنگ و تمدن ایران فراتر از مرزها

  

  

کاشکی خاک بودمی در راه       تا مگر سایه بر من افکندی  

 

 

میراث فرهنگی و ادبی ایران میراث گرانسنگ جهانی برای بهره مندی همگان است

سرزمین ایران را با فرهنگ و تمدن دیرین اش می شناسند  

سرزمین مادری ما فراتر از تاریخ و جغرافی، و قلمرو زبان و فرهنگ مان فراتر از مرزها است

ایرانیان در بنای تمدن جهان سهمی بسزا دارند 

فرزندان ایران در همه جای تاریخ و جغرافی جهان زنده اند  

هرجا و هرزمان که از مهرورزی و نیکی و صلح گستری سخن بگویند نام ایران در میان است  

چه بسیار همنوعان ما آرزو دارند که خیام و ابن سینا و فارابی را افتخار خود بدانند   

هر که اهل دل است خود را خویشاوند نظامی و مولوی و سعدی و حافظ می پندارد 

هر که ستایشگر حماسه و آیین پهلوانی است فردوسی طوسی را می ستاید  

هر جا سخن از نظم و نثر و آیین سخن باشد سخن سرایان بی شمار ایران حضور دارند  

فرهنگ بالنده و تابنده ایران غنی تر از همه معادن و ژرف تر از همه اقیانوس ها است 

 

آیین چندهزاره نوروز نماد همگرایی و هماهنگی ایرانیان با طبیعت و زیست بوم است 

گاهشمار خورشیدی ما اگر برتر از تقویم دیگر کشورها نباشد، از آنها کم ندارد 

موسیقی ملی و محلی ایران سرشار از نغمه ها و گوشه های غنی و دل انگیز است  

 

نسل امروز ایران بر آن است که با توکل و تدبیر بر میراث هزاران ساله اش بیفزاید 

و همچنان در صحنه های جهانی و رقابتهای میان کشوری سری در میان سرها باشد 

ما دانش و هنر و نیکی را از همه مردم جهان فرا گرفته و می گیریم  

این نسل در پی جایگاه شایسته علمی و اقتصادی است و از درجازدن و جاماندن شرم دارد 

برای دستیابی به آرمانهای بلند از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد

کم کاری و کم دانی و نادانی و نابکاری و خودبینی و خودپرستی هماره از ما دور باد    

 

 

[ناتمام] 

 

 

پیوندها:  

http://www.iranboom.ir/shekar-shekan/chame/1153-mehr-mihan-mohammad-nori.html